logo
Trang chủ   Phòng Chat
http://soidong.tk
•Tham gia phòng chat trợ giúp mua tài khoảnPhòng chat
°Đã có tài khoản fakeVào đây
° Do sự cố web mất hết dữ liệu mọi người vui lòng đăng kí lại tài khoản nhé
Fake sms by Lê Tiến Dũng
Số điện thoại muốn giả:

* Bỏ số 0 ví dụ 012345678 thay thành 123456789
Số điện thoại người nhận:

* Thay số 0 bằng số 84 ví dụ 84988888888
Nội dung:
Mật khẩu:

© 2014 fake sms by Lê Tiến Dũng